Slovenským cestám svitá na lepšie časy
STAVBY Nitra, s.r.o.
Nitrianska 2
949 01 Nitra


Získajte bezplatnú konzultáciu:

Tel.: 0911 360 939 stavbynitra@gmail.com
LOGO STAMEX

Asfaltérske
a stavebné práce
 

Výstavba a rekonštrukcia cestných komunikácií.
 

Viac

Oprava
výtlkov
 

Oprava výtlkov a sieťových rozpadov technológiou infražiarenia – recyklácia za horúca.

Viac

Zalievanie
trhlín
 

Zalievanie trhlín za horúca aplikovanými asfaltovými zálievkami.

Viac

Ošetrovanie asfaltových povrchov

Ochrana a ošetrovanie asfaltových povrchov pomocou emulzií.
 

Viac

O nás


Spoločnosť STAVBY Nitra, s.r.o. sa zameriava na špecializované asfaltérske práce ako sú oprava výtlkov technológiou infražiarenia, zalievanie trhlín, ochrana a ošetrovanie asfaltových povrchov. Všetky práce vykonávame za použitia najmodernejších technológií od výrobcov, ktorí sú celosvetovými lídrami v oblasti starostlivosti o asfaltové povrchy. Používame dôkladne vybrané materiály, ktoré nie len spĺňajú, ale často aj prevyšujú európske špecifikačné štandardy. V kombinácii s odborne vyškolenými zamestnancami je to zárukou vysokej kvality prevedených prác. Cieľom našej spoločnosti je ponúknuť našim zákazníkom komplexné a účinné riešenie ich problémov.

Našim mottom je: rekonštruovať asfaltové povrchy rýchlo, kvalitne, ekologicky a za prijateľnú cenu.

Ďaľšou oblasťou pôsobnosti našej spoločnosti sú komplexné asfaltérske, stavebné, výkopové a zemné práce. Okrem toho prevádzkujeme požičovňu stavebnej mechanizácie a lešenia, vykonávame autodopravu.

Máte nejaké otázky alebo si chcete objednať naše služby?

Kontaktujte nás

Referencie

Asfaltérske a stavebné práce sme realizovali pre mnohé mestá, obce a spoločnosti prevažne zo západného Slovenska.

Medzi najvýznamnejšie patria:

 • mesto Nitra
 • mesto Senec
 • mesto Modra
 • mesto Sereď
 • mesto Nové Zámky
 • mesto Kolárovo
Spoločnosti:

 • ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
 • Heat Bioenergy GmbH
 • Elcomp, s.r.o.
 • Brantner Nové Zámky, s.r.o.
 • KAISER+KRAFT, s.r.o.
 • ESO STAV s.r.o.

Asfaltérske a stavebné práce

Realizujeme komplexné asfaltérske a stavebné práce pri výstavbe a rekonštrukciách cestných komunikácií, chodníkov, parkovísk, detských ihrísk, opravy po rozkopávkach pre inžinierske siete a iné. V rámci výstavby týchto spevnených plôch vykonávame pokládku zámkovej dlažby, obrubníkov a všetky betonárske práce.

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti sú špecializované asfaltérske práce – oprava výtlkov technológiou infražiarenia – ZELENÁ TECHNOLÓGIA, zalievanie trhlín za horúca aplikovanými asfaltovými zálievkami, ochrana a ošetrovanie asfaltových povrchov emulziami oživujúcimi chemické vlastnosti starého asfaltu.

Asfaltérske a stavebné práceAsfaltérske a stavebné práceAsfaltérske a stavebné práce

Oprava výtlkov a sieťových rozpadov

Metóda opráv infranahrievačmi – ZELENÁ TECHNOLÓGIA


Metóda opráv infranahrievačmi je ekologicá forma opráv asfaltového krytu so zachovaním pôvodného materiálu. Recyklácia za horúca na mieste vychádza z ekologickej a logickej myšlienky zachovania pôvodného materiálu, u ktorého došlo k oxidácii a skrehnutiu pojiva, ktoré tvorí len 6% objemu, pričom 94% (kamenivo) je stále v dobrom stave.

Výhody opráv infražiarením:

 • Využitie pôvodného materiálu
 • Eliminácia odpadu
 • Spoj horúceho materiálu s horúcim
 • Bezšvová homogénna oprava
 • Odstránenie prašnosti a zníženie hlučnosti opravy (žiadne búranie)
 • Dlhá životnosť v porovnaní s klasickými metódami
 • Možnosť opráv aj za mínusových teplôt
 • Rýchlosť opráv a minimálne narušenie premávky
 • Použiteľné na zrovnanie nerovností povrchu
 • Na doplnenie chýbajúceho materiálu je možné použiť studenú
  alebo teplú obaľovanú zmes alebo recyklát

Naša spoločnosť nejde len cestou doplnenia chýbajúceho materiálu, ale zároveň regeneráciou pôvodného materiálu, ktorý už stratil elastické vlastnosti. Použitím regeneračnej emulzie CRF sa starému skrehnutému materiálu vrátia vlastnosti, ktoré mal po výrobe. Spolu s novým doplneným materiálom tak vznikne pružná oprava bez spojov, ktorá vydrží výrazne dlhšie ako oprava klasickou metódou (oprava teplou alebo studenou obaľovanou zmesou, liatym asfaltom a pod.)

Postup opravy

Poškodené miesto sa nahreje, po zahriatí sa vrchná vrstva naruší do hĺbky 2,5 – 5 cm, doplní sa chýbajúci materiál (studená alebo teplá obaľovaná zmes, prípadne recyklát), zahriata zmes sa postrieka omladzovacím postrekom na obnovenie stratených chemických vlastností starého asfaltu, povrch sa upraví a zvalcuje. Zhutnený povrch sa nakoniec ošetrí konzervačným postrekom, aby sa zamedzilo prenikaniu vody do opravy. V prípade potreby sa opravené miesto posype pieskom pre zlepšenie protišmykových vlastností. Výsledkom je bezšvová oprava s výrazne predĺženou životnosťou v porovnaní s konvenčnou metódou opravy.

Celý postup je rýchly a práca je súvislá — zatiaľ čo sa opravuje nahriata porucha, infranahrievač sa presunie na ďalšiu poruchu, a kým sa oprava dokončí, ďalšia porucha je už nahriata. Celá oprava trvá maximálne 20 minút, čo výrazne znižuje obmedzenie premávky.

Technologický postup opravy

1. Očistenie poškodeného miesta2. nahratie poškodeného miesta3. dôkladne prehriata oprava4. narušenie povrchu opravy5. pridanie chýbajúceho materiálu6. aplikácia oživovacieho postreku7. zhutnenie opravy8. aplikácia konzervačného postreku/emulzie9. nanesenie protišmykovej posýpky

Zalievanie trhlín

Rezanie a zalievanie trhlín – príprava trhlín cestnou frézou CRAFCO PC200 na obnaženie zdravého povrchu a vytvorenie lepšej konfiguáracie komôrky, ktorá zabezpečí lepšiu priľnavosť zálievky a môže predĺžiť životnosť spoja až o 50%. Následné nanesenie penetračného náteru. Aplikácia zálievkovej hmoty nad úroveň povrchu tzv. „zalievanie s prekrytím“, zálievkami firmy CRAFCO.

Používame jednozložkové zálievky na báze polymérov modifikovaného asfaltu aplikovaných za horúca. Na rýchlejšie obnovenie premávky na opravovanom úseku (hlavne pri zalievaní s prekrytím), používame vápencový posyp, alebo tekutý materiál Detack pre instantné obmedzenie lepivosti čerstvej zálievky na kolesá prechádzajúcich vozidiel.

1. Frézovanie2. Zaliatie s prekrytím3. Ošetrený povrch

Mnohoročný výskum preukázal, že zálievka na trhliny je najrentabilnejšia metóda ochrany ciest. Praskanie na asfaltových a betónových cestách nastane vždy, je iba otázkou času kedy. Cestné trhliny sú neodvratné a bez správnej údržby a opravy to povedie k zrýchlenému praskaniu alebo výmoľom ďalej poškodzujúcich životnosť a použiteľnosť ciest. Mnoho štúdii ukázalo, že na každé minuté 1€ na zalievanie trhlín sa ušetria 4€ na rehabilitačných nákladoch. Ostatné metódy používané na ochranu ciest sú efektívne a potrebné v mnohých prípadoch, ale sú nákladnejšie ako zalievanie trhlín. Vyplnenie trhlín materiálmi CRAFCO, ktoré sú zárukou najvyššej kvality, efektívne „zlepí“ cestu dokopy a zabráni výtlkom.

Postup zalievania trhlín CRAFCO

Tento postup by mal byť prevádzaný na povrchoch, ktoré sú v dobrom stave. To je definované ako cesta so silným základom, s výskytom tepelných alebo pracovných trhlín s medzerami do 6 mm. Postup spočíva v zmapovaní a zaliatí priečnych trhlín, aby sa zabránilo prieniku vody do podložia. Použitie aplikačných inštrukcií systému Crafco na vybrané zálievky a správnej prípravy aplikácie je zárukou kvality prevedenej opravy. Očakávaná životnosť tohto postupu je vo väčšine prípadov 5 až 7 rokov.

Postup vyplňovania trhlín CRAFCO

Tento postup spočíva vo vyplnení husto sa vyskytujúcich trhlín za účelom zabránenia prieniku vody do podložia. Keď nie je vlhkosť kontrolovaná, môžu sa vytvoriť vážnejšie poruchy ako napríklad výtlky. Ďalší dôvod vypĺňania trhlín je zabránenie ich šírenia sa. Vyplnenie trhlín je cenovo veľmi priaznivá metóda opravy ciest, ktorá predĺži ich životnosť. Vyplňovanie trhlín je vhodné pre povrchy v obstojnom až zlom stave, aby sa ich stav udržal. Môže sa očakávať životnosť od 3 do 5 rokov.

Ochrana a ošetrovanie asfaltových povrchov

Ochrana a ošetrenie povrchov pomocou emulzií – naša spoločnosť má k dispozícii niekoľko typov vo svete osvedčených a rokmi preverených emulzií na asfaltovom základe i špeciálne omladzovacie malténové emulzie na rôzne typy aplikácií. Všetky nami používané produkty sú vodou riediteľné a kationicky polarizované, oživujúce a konzervujúce asfaltový povrch vozoviek.

CRF regeneračná emulzia – ekonomické riešenie obnovy poškodených vozoviek. CRF regeneračná emulzia zrenovuje cesty, ktoré sú síce schátralé ale stále pevné. Cesty so sieťovým rozpadom, prázdnymi miestami, alebo strácajúce kvalitný agregát sú presne ten typ ciest, pre ktoré bol tento produkt navrhnutý a adresovaný.

CRF regeneračná emulzia vyplní trhliny a prázdne miesta renovujúc pružnosť a elasticitu povrchu obnovou fyzikálnych vlastností asfaltu. Emulzia CRF zastaví rozpadanie ciest tam, kde začína – na povrchu. Asfaltové pojivo je tvorené asfalténmi a malténmi, ktoré zabezpečujú charakteristické vlastnosti potrebné pre dobrú asfaltovú vozovku. Počasie a ultrafialové slnečné žiarenie poškodzujú malténovú zložku asfaltu, čo zapríčiňuje, že vozovka vysychá a krehne. Začínajú sa prejavovať jemné trhliny, ktoré umožňujú vlhkosti vniknúť pod povrch a urýchľujú tak proces rozpadania. Neošetrovaná cesta sa začne trhať, vytvoria sa na nej sieťové rozpady, výmole a eventuálne bude vyžadovať totálnu rekonštrukciu. Cesty s prvými príznakmi starnutia sú ideálnym kandidátom pre ošetrenie omladzovaciou konzervačnou emulziou CRF. Aplikácia emulzie CRF utesní povrch pred vnikaním vody a oživí asfalt na stav takmer novej cesty obnovou rovnováhy medzi asfalténmi a malténmi. Ošetrená vozovka sa opäť stáva pružnou, pretože emulzia CRF preniká hľbkovo, zmäkčí asfaltové pojivo a navráti adhéziu medzi kamenivom a asfaltom. CRF konzervačná emulzia chráni cestu za 1/3 až 1/2 nákladov v porovnaní s inými tradičnými opravami.

Aplikácia regeneračnej emulzie

Regeneračná emulzia CRF je aplikovaná postrekom z distribútora a následne je na takto ošetrený povrch nasypaný piesok. Povrch je potom zarovnaný kartáčom, ktorý zároveň zatlačí piesok do trhlín a pórov. CRF regeneračná emulzia zrenovuje a utesní povrch a vytvára tak vozovku s dlhšou životnosťou.

Rozdiel ošetrenej a neošetrenej cesty po 4 rokoch

Rozdiel ošetrenej a neošetrenej cesty po 4 rokoch. Neošetrená časť zadržuje vodu a prejavujú sa počiatočné poruchy /trhliny/.